CARGOLS I ELEMENTS DE FIXACIÓ

CARGOLS I PECES SEGONS PLA

CARGOLS I PECES SEGONS PLA

En diferents tipus de materials (acer, inox, aliatge, plàstics, etc).

ELEMENTS DE FIXACIÓ

ELEMENTS DE FIXACIÓ

Diferents tipus de subjeccions, suports, ancoratges, etc.

CARGOLS NORMALITZATS

CARGOLS NORMALITZATS

Diferents tipus de cargols normalitzats.