La Direcció de DECOLLETATGE SABADELL SL ha implantat i manté un sistema de gestió de la qualitat basat en els requisits de la norma ISO 9001, enfocat a l’activitat de:

Mecanitzats de precisió

Comercialització i producció de cargols i elements de fixació estandarditzats i a mida

La nostra Política de Qualitat es fonamenta en els compromisos següents:

  • Compromís d’assolir i mantenir alts nivells de satisfacció dels nostres clients.
  • Compromís de complir amb “tots els requisits”, ja siguin aquests legals, contractuals o d’una altra índole, que ens siguin aplicables per raó de la nostra activitat, de manera que la nostra actuació en cap cas pugui contravenir els requisits i especificacions legals establertes per les diferents administracions públiques.
  • Compromís de dur a terme la nostra feina dins d’un entorn de gestió que garanteixi una millora contínua en els nostres processos, en els nostres mètodes d’actuació i en les nostres relacions amb parts interessades, mitjançant l’establiment i la revisió periòdica dels nostres objectius de qualitat i de la nostra política de qualitat.
  • Compromís de promoure una comprensió i difusió de la nostra política de qualitat dins de l’organització, mitjançant la formació i la comunicació continuada amb els nostres treballadors.
  • Compromís de controlar i gestionar de manera efectiva tots els nostres departaments, que ens permeti fixar els nostres objectius i obtenir-ne un alt grau de qualitat.

La Política de la Qualitat és difosa adequadament a tot el personal, per aconseguir que aquesta sigui coneguda i entesa per tot el personal de l’empresa.