Ampliem el nostre catàleg de serveis amb la incorporació d’una estació de gravat laser.

  • Font de làser activada per yterbio.
  • Marcatges en profunditat, en peces cilíndriques, 3D, codis alfanumèrics, codis de barres i 2D Datamatrix tant en metalls com en plàstics tècnics.
  • Marcatges amb contrastos alts, ràpids, eficaços i llegibles a simple vista o amb una cambra de relectura.