En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, li vam informar que les dades personals facilitats per Vè. en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de DECOLLETATGE SABADELL S.L., NIF: B60847795, domicili en c/ Jacquard 66 int esq,  08205 Sabadell i seran tractats per mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Pot Vè. exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-lo per correu, fax o email, o directament en aquest lloc web.