Assistència a la Advance Factories & Advanced Machine Tools 2023

Assistència a la Advance Factories & Advanced Machine Tools 2023 Una vegada més, assistim a la Advance Factories & Advanced Machine Tools, una fira important en el nostre sector i per a nosaltres, que invertim contínuament en tecnologia aplicada, directament o indirectament, en la fabricació, per a poder sustentar els nostres valors de qualitat i […]

Equip de marcatge làser 09/2022

Ampliem el nostre catàleg de serveis amb la incorporació d’una estació de gravat laser. Font de làser activada per yterbio. Marcatges en profunditat, en peces cilíndriques, 3D, codis alfanumèrics, codis de barres i 2D Datamatrix tant en metalls com en plàstics tècnics. Marcatges amb contrastos alts, ràpids, eficaços i llegibles a simple vista o amb una cambra […]

Nova maquinaria 02/2023

Seguim incrementat la nostra capacitat productiva i tecnològica amb un nou torn CNC. Torreta amb motor incorporat d’accionament directe. Contrapunt automàtic CNC, subhusillo, eines rotatives i eix C/I. Bancada amb gran estabilitat tèrmica. Indexació ràpida. Alta eliminació de ferritja gràcies a potents servomotors d’última generació.