Incorporació d’una màquina de prereglatge, mesurament i control d’eines.

Amb la incorporació d’aquesta màquina volem augmentar la productivitat i l’eficàcia en el taller, minimitzant els errors humans i augmentant la capacitat de producció a través de la medició d’eines sense temps d’inactivitat de la màquina.