Seguim incrementat la nostra capacitat productiva i tecnològica amb un nou torn CNC.

  • Torreta amb motor incorporat d’accionament directe.
  • Contrapunt automàtic CNC, subhusillo, eines rotatives i eix C/I.
  • Bancada amb gran estabilitat tèrmica.
  • Indexació ràpida.
  • Alta eliminació de ferritja gràcies a potents servomotors d’última generació.