Decolletagte Sabadell incorpora una nova màquina de prereglatge

Incorporació d’una màquina de prereglatge, mesurament i control d’eines. Amb la incorporació d’aquesta màquina volem augmentar la productivitat i l’eficàcia en el taller, minimitzant els errors humans i augmentant la capacitat de producció a través de la medició d’eines sense temps d’inactivitat de la màquina.    

Equip de marcatge làser 09/2022

Ampliem el nostre catàleg de serveis amb la incorporació d’una estació de gravat laser. Font de làser activada per yterbio. Marcatges en profunditat, en peces cilíndriques, 3D, codis alfanumèrics, codis de barres i 2D Datamatrix tant en metalls com en plàstics tècnics. Marcatges amb contrastos alts, ràpids, eficaços i llegibles a simple vista o amb una cambra […]

Nova maquinaria 02/2023

Seguim incrementat la nostra capacitat productiva i tecnològica amb un nou torn CNC. Torreta amb motor incorporat d’accionament directe. Contrapunt automàtic CNC, subhusillo, eines rotatives i eix C/I. Bancada amb gran estabilitat tèrmica. Indexació ràpida. Alta eliminació de ferritja gràcies a potents servomotors d’última generació.