About Us

Manufacturers boasting over 60 years of expertise in crafting high-precision parts.

Decolletatge
Sabadell S.L.

With over 60 years of expertise, Decolletatge Sabadell, S.L. is your trusted partner in the metallurgical sector. We excel in manufacturing a diverse range of precision parts from various materials, ensuring top-notch quality every time.

Thanks to our experienced workforce, cutting-edge production facilities and advanced CNC machines, we provide superior quality finishes that meet our customers’ tight deadlines at the most competitive rates in the market.

on-time delivery ratio
0 %
response time to your inquiries
- 0 hs
years of experience
+ 0

EMPRESA

PASSIÓ

Empresa familiar (tercera generació) amb més de seixanta anys d’experiència en el sector metal·lúrgic. 

Nascuda a Sabadell l’any 1958, és un referent en la mecanització de peces de precisió, tant en metalls com en plàstics tècnics.

TRAJECTORIA

AVAL

Tots aquests anys ens avalen.

La confiança dels nostres clients ens impulsa cada dia a millorar la nostra forma de treballar i a oferir productes i serveis de gran qualitat.

EQUIP HUMA

SEGURETAT

Un dels nostres punts forts ha sigut sempre el nostre equip humà.

Personal qualificat, amb una llarga experiència. Un equip seriós, compromís i empàtic amb els nostres partners, que comparteix els valors de l’empresa i s’esforça contínuament per oferir la qualitat més alta i el millor servei possible.

VALORS

QUALITAT Y SERVEI

Som fabricants per tercers i això ens converteix en una empresa de servei. Oferim productes de qualitat juntament amb un servei acurat, pròxim i professional.

Invertim contínuament en tecnologia, aplicada directa o indirectament en la fabricació, i això ens permet sustentar els nostres valors i ens permeten al mateix temps donar una resposta de qualitat, ràpida y personalitzada a les altes exigències dels nostres clients.

SOSTENIBILITAT

COMPROMÍS

El respecte pel medi ambient és una de les nostres preocupacions. És per això que cada dia tenim molt en compte:

  1. Assegurar que totes i cadascuna de les nostres accions respecten les lleis mediambientals.
  2. Utilitzar en cadascun dels processos de fabricació i aquells treballs paral·lels, els recursos estrictament necessaris i aquells que impliquen un menor perill pel medi ambient.
  3. Conscienciar i sensibilitzar respecte a la responsabilitat mediambiental.

Our history

Top Quality

Do you want to find out more about the materials we use for our machining?

Where to find us?

Connect with Us. Visit us in person or engage with us on social media. We’re here to serve you and provide the solutions you need. Join us today!